Plebiscyt strażacki 2021. Kandydaci do tytuł Strażak, Jednostka OSP i Orkiestra Roku z powiatu golubsko-dobrzyńskiego [zdjęcia]

Red.
Zobacz w naszej galerii kandydatów z powiatu golubsko-dobrzyńskiego w wielkim plebiscycie strażackim pod patronatem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jest wśród nich 5 strażaków ochotników, 9 jednostek OSP i jedna orkiestra strażacka
Zobacz w naszej galerii kandydatów z powiatu golubsko-dobrzyńskiego w wielkim plebiscycie strażackim pod patronatem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jest wśród nich 5 strażaków ochotników, 9 jednostek OSP i jedna orkiestra strażacka
Rozpoczął się wielki plebiscyt strażacki pod patronatem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Zobacz kandydatów z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Zobacz wideo: Jedziesz na wakacje? Potrzebujesz szczepienia i certyfikatu.

W tym roku zostaną przyznane tytuły dla Strażaków Ochotników Roku, Jednostek OSP Roku oraz Młodych Strażaków Roku czyli dzieci i młodzieży zaangażowanej w OSP, a także dla Orkiestr OSP Roku. Laureaci zostaną wybrani najpierw w każdym powiecie, następnie w skali województwa, a w końcu w ogólnopolskim finale. Nagrody dla orkiestr przyzna także kapituła. Główne nagrody zostaną wręczone podczas wielkiej Gali FLORIANÓW połączonej z obchodami 100-lecia działalności ZOSP RP.

Wielki plebiscyt strażacki prowadzony jest przez "Gazetę Pomorską", "Express Bydgoski" i "Nowości Dziennik Toruński" oraz dzienniki regionalne w całej Polsce we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku okazja do nagrodzenia strażaków jest wyjątkowa, ponieważ Związek świętuje 100-lecie działalności pod wspólnym sztandarem. Nasza gazeta, wspólnie z innymi dziennikami regionalnymi, ma zaszczyt być partnerem obchodów wspaniałego jubileuszu.

- Tegoroczna edycja plebiscytu będzie wyjątkowa także pod innymi względami. Po raz pierwszy nagrodzimy indywidualnie nie tylko dorosłych strażaków, ale także dzieci i młodzież skupioną wokół OSP. Nowością jest także kategoria plebiscytu, w której zostaną nagrodzone orkiestry OSP - mówi Katarzyna Niedzwiecka, koordynator plebiscytu. - Akcja ma także szczególną rangę i prestiż, ponieważ zwycięzcy ogólnopolskiego finału odbiorą nagrody podczas uroczystej Gali Konkursu, w którym przyznawane są prestiżowe statuetki FLORIANA.

W galerii przedstawiamy kandydatów w plebiscycie z powiatu golubsko-dobrzyńskiego

W powiatowej kategorii Strażak Roku mamy 5 kandydatów. W kategorii jednostek rywalizuje 9 OSP z naszego powiatu. W wojewódzkiej kategorii strażaków do 18 lat nie ma naszego reprezentanta. W regionalnej rywalizacji orkiestr strażackich jest zespół z Golubia-Dobrzynia.

AKTUALNE WYNIKI PLEBISCYTU

Plebiscyt jest organizowany pod patronatem Waldemara Pawlaka, prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

- Plebiscyt na pewno spełnia dużą rolę pozytywną. - mówi Prezes Waldemar Pawlak. - Z jednej strony jest to informacja dla szerokiej publiczności o działaniach strażaków, a z drugiej strony mobilizuje wielu aktywnych ludzi do tego, żeby uczestnicząc w takim projekcie podzielić się swoim dorobkiem i doświadczeniami, tym samym stanowić pozytywny przykład.

- Jest to plebiscyt, więc na jego wynik składają się dwa wymiary, z jednej strony konkretne osiągnięcia człowieka czy jednostki, a z drugiej strony znajomość, popularność i głosowanie szerokiej publiczności konkretnie na danego człowieka czy jednostkę - dodaje Prezes Waldemar Pawlak. - Tak więc zarówno talenty ratownicze jak i talenty reklamowe tutaj się łączą. Trzeba więc brać lekką poprawkę na to, że nie są to wyłącznie strażacy najlepsi we wszystkich kategoriach. Liczy się tu właśnie ta popularność.

Kategorie i etapy plebiscytu

Najpierw mieszkańcy każdego powiatu zgłoszą do nagrody strażaków, jednostki i orkiestry OSP, które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie. Zgłoszenia są przyjmowane w czterech kategoriach: Strażak Ochotnik Roku, Młody Strażak Ochotnik Roku, Jednostka OSP Roku oraz Orkiestra OSP Roku. W przypadku kategorii Strażak Ochotnik Roku i Jednostka OSP Roku nagrody najpierw zostaną przyznane osobno w miastach i powiatach naszego województwa. Laureaci nie tylko zdobędą tytuły i medale, lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują do wojewódzkiego finału akcji. W przypadku kategorii Młody Strażak Ochotnik Roku i Orkiestra OSP Roku laureaci zostaną wybrani w jednym etapie w skali całego województwa.

Laureaci z naszego regionu będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. Plebiscyt jest prowadzony jednocześnie w innych województwach. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale, w którym powalczą o tytuły Strażak Ochotnik Roku Polski 2021, Młody Strażak Ochotnik Roku Polski 2021, Jednostka OSP Roku Polski 2021 oraz Orkiestra OSP Roku Polski 2021.

Laureatów wybiorą Czytelnicy

Głosowanie w powiatach w pierwszym etapie plebiscytu oraz głosowanie na orkiestry OSP w wojewódzkiej kategorii plebiscytu rozpoczęło się w środę, 28 lipca, i będzie trwać do czwartku, 19 sierpnia. Laureaci z każdego powiatu zdobędą medale, które zostaną wręczone podczas uroczystego wojewódzkiego podsumowania plebiscytu. W wojewódzkiej kategorii Młody Strażak Ochotnik Roku głosowanie potrwa do wtorku, 31 sierpnia.

Zwycięzcy z powiatów awansują także do wojewódzkiego finału, w którym będą rywalizować o regionalne tytuły i nagrody finansowe. Głosowanie na szczeblu wojewódzkim rozpocznie się w poniedziałek, 23 sierpnia i potrwa do wtorku, 31 sierpnia. Specjalną nagrodą dla zwycięzców w województwie będą zaproszenia do Warszawy na uroczystą Galę FLORIANÓW połączoną z obchodami 100-lecia ZOSP RP, podczas której na scenie odbiorą oni nagrody i wyróżnienia.

Ogólnopolski finał plebiscytu rozpocznie się 1 września i potrwa do 7 września. Wezmą w nim udział zwycięzcy w każdej kategorii z każdego województwa.

Wielka Gala FLORIANÓW połączona z obchodami 100-lecia ZOSP RP odbędzie się we wrześniu w Warszawie. To będzie wielkie wydarzenie i święto ZOSP RP. W programie uroczystości przewidziano wręczenie wielu ważnych strażackich nagród i wyróżnień. Na scenie zostaną nagrodzeni także laureaci naszego plebiscytu - zwycięzcy z każdego województwa w każdej kategorii oraz przede wszystkim laureaci tytułów i nagród w ogólnopolskim finale plebiscytu.

Nagrody dla orkiestr OSP
także od Kapituły

Orkiestry OSP po raz pierwszy zostaną nagrodzone w naszym strażackim plebiscycie, a nagroda dla nich będzie wyjątkowa. Podsumowaniem tej kategorii plebiscytu będzie wydanie wyjątkowej płyty DVD, na której znajdą się prezentacje orkiestr, które zdobędą najwięcej głosów w każdym województwie.

Laureatów w tej kategorii wybiorą nie tylko nasi Czytelnicy w głosowaniu. Niezależnie powołana przez ZOSP RP kapituła, kierując się jakością występów oraz dorobkiem artystycznym orkiestr, spośród wszystkich zespołów zgłoszonych do plebiscytu w skali całego kraju, wyłoni 15 orkiestr, które także zostaną zaprezentowane na płycie DVD i zdobędą nagrody finansowe.

Wyjątkowa, okolicznościowa płyta DVD stanowiąca podsumowanie plebiscytu będzie oficjalnym wydawnictwem w ramach obchodów 100-lecia ZOSP RP.

Konkurs FLORIANY 2020/21

IV Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2020-2021 organizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję pisma "Strażak" od 2017 roku. Nagradzane są w nim najcenniejsze dla mieszkańców mniejszych miast i miejscowości społeczne przedsięwzięcia realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne i ich partnerów. Kategorie konkursowe odzwierciedlają cały kalejdoskop strażackiej aktywności, od działań edukacyjnych, promujących kulturę i tradycję, sport, turystykę, współpracę pokoleń, poprawiających estetykę przestrzeni publicznej i infrastrukturę, po ekologię i ochronę środowiska. Konkurs cieszy się dużą popularnością nie tylko w strażackim środowisku, angażuje władze samorządowe i organizacje pozarządowe będące partnerami Ochotniczych Straży w realizacji inicjatyw służących lokalnym społecznościom.
W ubiegłym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, Konkurs nie został rozstrzygnięty. Nagrody zostaną wręczone w tym roku podczas wielkiej uroczystej Gali FLORIANÓW połączonej z obchodami 100-lecia ZOSP RP.

Czekają nagrody

Kategoria STRAŻAK ROKU

Laureaci, którzy w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuły Strażaka Roku w powiecie
 • dyplom i medal
 • zaproszenie na wojewódzką uroczystość wręczenia wyróżnień
 • awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Laureaci, którzy w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuły Strażaka Kujaw i Pomorza 2021
 • dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

Laureaci, którzy w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce.

Kategoria MŁODY STRAŻAK ROKU

Laureat, który zdobędzie najwięcej głosów w województwie otrzyma:

 • tytuł Młodego Strażaka Kujaw i Pomorza 2021
 • dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

Laureaci, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce w województwie otrzymają dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce.

________________

Strażak i Młody Strażak, którzy w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuł Strażaka Roku Polski 2021 lub Młodego Strażaka Roku Polski 2021
 • dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW
 • dodatkową nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

Strażacy, którzy w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

 • dyplomy
 • dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu.

Kategoria JEDNOSTKA OSP ROKU

Jednostki OSP, które w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

 • tytuł Jednostki OSP Roku w powiecie
 • dyplom i pamiątkową tablicę
 • zaproszenie na wojewódzką uroczystość wręczenia wyróżnień
 • awans do wojewódzkiego etapu plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Jednostka OSP, która w wojewódzkim etapie plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

 • tytuł Jednostka OSP Kujaw i Pomorza 2021
 • dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych
 • zaproszenie na Galę FLORIANÓW
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu

Jednostki OSP, które w wojewódzkim etapie plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają dyplomy i nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce.

Jednostka OSP, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:

 • tytuł Jednostki Roku Polski 2021
 • dyplom i statuetkę wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW
 • dodatkową nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

Jednostki OSP, które w ogólnopolskim finale plebiscytu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają:

 • dyplomy
 • dodatkowe nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu.

Kategoria ORKIESTRA OSP ROKU

Orkiestra OSP, która zdobędzie najwięcej głosów w województwie otrzymają:

 • tytuł Orkiestra OSP Kujaw i Pomorza 2021
 • dyplom i statuetkę wręczaną na scenie podczas uroczystej Gali FLORIANÓW
 • prezentację na specjalnej płycie DVD wydanej z okazji 100-lecia ZOSP RP
 • zaproszenie na Galę FLORIANÓW
 • awans do ogólnopolskiego finału plebiscytu z zachowaniem zdobytych głosów

Orkiestry OSP, które w zajmą drugie i trzecie miejsce w województwie otrzymają dyplomy wręczane podczas wojewódzkiego podsumowania plebiscytu.

Orkiestra OSP, która w ogólnopolskim finale plebiscytu zdobędzie najwięcej głosów oraz orkiestra OSP, którą wybierze Kapituła otrzymają:

 • tytuły Najpopularniejsza Orkiestra OSP Roku Polski 2021 (zwycięzca głosowania) oraz Najlepsza Orkiestra OSP Roku Polski 2021 (wybór Kapituły)
 • dyplomy i statuetki wręczane na scenie podczas Gali FLORIANÓW
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych

Orkiestry OSP, które w ogólnopolskim finale głosowania zajmą drugie i trzecie miejsce oraz orkiestry, którym Kapituła przyzna drugą i trzecią nagrodę otrzymają:

 • dyplomy
 • nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu głosowania lub drugie i trzecie miejsce przyznane przez Kapitułę.

Niezależnie od głosowania Czytelników powołana przez ZOSP RP kapituła, spośród wszystkich zespołów zgłoszonych do plebiscytu w skali całego kraju, wyłoni 15 orkiestr, które także zostaną zaprezentowane na płycie DVD.

__________

Informacji o akcji udziela:
Filip Konieczny
tel. 502 499 735
(pn-pt w godz. 9-15)
e-mail: [email protected]

REGULAMIN PLEBISCYTU

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie